Usługi księgowe, Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzimy pełną księgowość spółek i innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Poza obsługą typowych spółek (z o.o., akcyjnych, komandytowych itp.), posiadamy również doświadczenie i niezbędną wiedzę do prowadzenia m.in. firm produkcyjnych, stowarzyszeń, fundacji, a także spółek w różnych branżach wymagających szczególnej wiedzy, w tym firm budowlanych, developerskich, aptek i innych podmiotów. Nasze księgowe stale podnoszą swoje kompetencje dzięki programowi „Akademia Verific”, dbamy również, aby nasi pracownicy wiązali się z nami na wiele lat, co zapewnia małą rotację pracowników i sprzyja nawiązywaniu dobrych wzajemnych relacji.

Oferujemy kompleksową usługę, zawierającą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • bardzo wysoką jakość merytoryczną zarówno w zakresie rozliczania podatków, jak i prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • pełną obsługę podatkową, w szczególności rozliczanie podatku CIT i VAT oraz składanie stosownych deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie i wysyłkę plików JPK-VAT
 • prowadzenie spraw kadrowych i płacowych (w ramach usługi prowadzenia sprawa kadrowo-płacowych)
 • bieżące konsultacje i doradztwo
 • pomoc i sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizującej i innych dokumentów z zakresu podatków, kadr i płacoraz aktualizacji danych w KRS
 • pomoc w procedurach szczególnych, w tym likwidacji spółki, zgłoszenia upadłości itp.
 • komunikację z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • obsługę ewentualnych kontroli, w tym z Urzędu Skarbowego, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy
 • obsługę ewentualnych kontroli, w tym z Urzędu Skarbowego, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy.
Mając świadomość, że księgowość jest istotnym kosztem prowadzenia działalności przygotowaliśmy dla Państwa kilka pakietów, w ramach których świadczymy nasze usługi. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować się do Państwa potrzeb, umożliwiając osiągnięcie racjonalnego kompromisu pomiędzy częstotliwością uzyskiwanych informacji finansowych a kosztem naszej usługi. Pakiety te różnią się zakresem informacji finansowych (bilansów, rachunków zysków i strat, raportów finansowych), które możemy Państwu przekazywać w ramach naszych usług. Natomiast wszystkie te pakiety zapewniają najwyższą jakość w zakresie zarówno rozliczeń podatkowych, jak i rocznego sprawozdania finansowego. W ramach wszystkich pakietów realizujemy wszystkie obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustaw podatkowych oraz ustawy o rachunkowości. Szczegółowy opis proponowanych pakietów znajdą Państwo tutaj.

Biuro rachunkowe Verific w Warszawie

Chcesz założyć firmę lub spółkę? Nie wiesz, jak wygląda proces rejestracji działalności gospodarczej? Zapraszamy do współpracy z naszym profesjonalnym biurem rachunkowym Verific w Warszawie. Oferujemy kompleksowe usługi księgowe i rachunkowe, a także pomoc w założeniu firmy. Chcesz poznać szczegóły?

Skontaktuj się z nami!