Pakiety

Pakiety

Nasze usługi możemy świadczyć w jednym z trzech standardów, które nazywamy pakietami. Podstawą każdego pakietu jest najwyższa jakość w zakresie rozliczeń podatkowych. Różnicę stanowi zakres finansowych informacji zwrotnych, w postaci raportów, bilansów czy rachunków zysków i strat, które jesteśmy w stanie Państwu przekazać w ramach poszczególnych pakietów. Sporządzenie wszelkiego rodzaju raportów i danych wiąże się nie tylko z czasem na przygotowanie samego raportu, ale również ze zmianą organizacji pracy księgowych, w szczególności planowania pewnych prac księgowych, które mogą być wykonywane co miesiąc, co kwartał lub nawet raz w roku.

Pakiet Classic, wybierany przez większość naszych klientów, został tak skonstruowany, aby zapewnić prawidłowe rozliczenie podatkowe oraz poprawne roczne sprawozdanie finansowe, w możliwie niskiej cenie. Zakres naszych działań jest zbieżny z typową ofertą rynkową biur rachunkowych. Skierowany jest dla tych klientów, którzy oczekują od księgowości głównie wywiązania się ze wszelkich obowiązków sprawozdawczych i podatkowych.

Pakiety Comfort i Comfort+ skierowane są do klientów, dla których istotna jest informacyjna funkcja księgowości. W ramach tych pakietów dokonujemy pewnych prac i uzgodnień księgowych z większą częstotliwością, niż w pakiecie Classic. Umożliwia to przekazywanie Państwu bieżących raportów finansowych, bilansów i rachunków zysków i strat, przygotowanych na podstawie w pełni zweryfikowanych i uzgodnionych ksiąg. Rozróżnienie między pakietami wynika z częstotliwości dokonywanych uzgodnień i przygotowywanych danych: w pakiecie Comfort dane opracowywane są kwartalnie, w pakiecie Comfort+ po każdym miesiącu.

Podstawowe parametry pakietów wskazuje poniższa tabela. Oczywiście możliwe są indywidualne ustalenia szczegółowe w ramach każdego pakietu.

Pakiet

Classic

Comfort

Comfort+

Bieżące sporządzanie wszelkich rozliczeń podatkowych, w tym:

  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT,
  • obliczanie zaliczek, sporządzanie i wysyłka deklaracji CIT,
  • przygotowywanie i wysyłka plików JPK-VAT.
w terminach ustawowych w terminach ustawowych w terminach ustawowych

Komunikacja z Urzędem Skarbowym,

tak tak tak

Bieżące konsultacje w zakresie księgowości i podatków

bezpłatne, w zakresie działalności przedsiębiorstwa bezpłatne, w zakresie działalności przedsiębiorstwa bezpłatne, w zakresie działalności przedsiębiorstwa

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

w terminach ustawowych w terminach ustawowych w terminach ustawowych

Sporządzanie bilansów, rachunków i strat w trakcie roku obrotowego

bezpłatnie raz w roku, kolejne płatne jak sprawozdanie roczne, do 30 dni od zamknięcia okresu bezpłatnie po każdym kwartale, do 14 dni od zamknięcia kwartału bezpłatnie po każdym miesiącu, do 14 dni od zamknięcia miesiąca

Weryfikacja sald kont księgowych, informacje o brakujących dokumentach

bieżąca w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia podatkowego; pełna weryfikacja co najmniej raz w roku bieżąca w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia podatkowego; pełna weryfikacja co kwartał pełna weryfikacja co miesiąc

Sprawozdania GUS, wnioski kredytowe i leasingowe (uwaga: sporządzenie dokumentacji może wymagać wcześniejszego sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat)

wykonywane na zlecenie, mogą być dodatkowo płatne w zależności od pracochłonności wykonywane na zlecenie, mogą być dodatkowo płatne w zależności od pracochłonności wykonywane na zlecenie, mogą być dodatkowo płatne w zależności od pracochłonności

Sporządzenie rozliczenia delegacji krajowej

tak, za opłatą tak, za opłatą tak, za opłatą

Sporządzenie rozliczenia delegacji zagranicznej

tak, za opłatą tak, za opłatą tak, za opłatą