Pamiętaj o aktualizacji numerów rachunków bankowych

in
Pamiętaj o aktualizacji numerów rachunków bankowych

Od 1 września 2019r. zacznie funkcjonować tzw. „Biała lista podatników”. Lista ta zostanie opublikowana na stronach Ministerstwa Finansów i CEIDG. Zastąpi kilka innych ewidencji, pozwalając zweryfikować status VAT naszych kontrahentów. Jednak najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przedsiębiorcy jest publikacja numeru rachunku bankowego podatnika. Numery tych rachunków będą bardzo istotne w przypadku dokonywania transakcji powyżej 15000zł brutto.

Od 1 stycznia 2020r., w przypadku wszystkich transakcji z podatnikiem VAT o wartości powyżej 15000zł brutto, płatność będzie musiała być dokonana właśnie na ten rachunek, wskazany w „Białej liście podatników”. W przeciwnym razie, gdy część lub całość faktury zapłacimy na inny rachunek lub gotówką, nie będziemy mogli zaliczyć tej kwoty w koszty, a ponadto będziemy odpowiadać z naszym dostawcą solidarnie za uregulowanie przez niego podatku VAT wynikającego z tej transakcji. Dlatego dokonując przelewu za zakupy od podatników VAT o wartości przekraczającej 15000zł, koniecznie będziemy musieli sprawdzać, czy numer rachunku bankowego, na który przelewamy środki jest zgodny z numerem opublikowanym w „Białej liście podatników”.

Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2020r., tak samo będą nas weryfikowali nasi kontrahenci. Musimy więc zadbać o to, aby nasz numer rachunku bankowego pojawił się w „Białej liście podatników”, zwłaszcza jeśli dokonujemy jednorazowych sprzedaży na kwoty przekraczające 15000zł brutto. Na liście pojawią się rachunki, które zgłosiliśmy do Urzędu Skarbowego. Przy czym będą to tylko rachunki „firmowe”. Obecnie bardzo często zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą posługują się rachunkami osobistymi. Takie rachunki nie będą publikowane w „Białej liście podatników”, dlatego w przypadku podatników VAT konieczne może się okazać założenie takiego rachunku.

Bardzo często zdarza się również, że numery rachunków bankowych w Urzędzie Skarbowym nie były aktualizowane. Dlatego koniecznie sprawdź numery swoich rachunków bankowych, które 1 września będą opublikowane na białej liście podatników, aby zawczasu dokonać aktualizacji danych.