COVID-19. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

COVID-19. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Informujemy, że mają Państwo możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020r. Zwolnienie dotyczy wszystkich składek ZUS wykazanych na składanej deklaracji (pod warunkiem złożenia…