COVID-19. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

in
COVID-19. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Informujemy, że mają Państwo możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020r. Zwolnienie dotyczy wszystkich składek ZUS wykazanych na składanej deklaracji (pod warunkiem złożenia tych deklaracji nie później niż do 30 czerwca), zarówno składek za właściciela, jak i składek za pracownika. Poniżej znajdą Państwo wniosek, który należy samodzielnie złożyć w ZUS.

ZWOLNIENIE PRZYSŁUGUJE:

 • Osobom prowadzącym działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek jawnych, komandytowych, cywilnych, jednoosobowych spółek z o.o.), które opłacają składki wyłącznie za siebie (czyli nie zatrudniają pracowników i nie mają zgłoszonych osób współpracujących przy prowadzeniu działalności), które:
  • prowadziły działalność przed 1 lutego 2020r.
  • osiągnęły przychód w marcu mniejszy niż kwota 15.681zł netto

 

 • Pozostałym przedsiębiorcom, w tym spółkom i osobom prowadzącym działalność, opłacającym składki za pracowników lub osoby współpracujące, które:
  • na dzień 29 lutego zgłaszały do ubezpieczeń mniej niż 10 osób
  • prowadziły działalność przed 1 lutego 2020r.
  • pomoc udzielana bez względu na wysokość przychodów

 

WNIOSEK:

Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć wniosek RDZ, dostępny tutaj. Wniosek można złożyć elektronicznie za pomocą platformy PUE dostępnej na stronie www.zus.pl (osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą założyć profil przez internet, o ile posiadają profil zaufany), lub papierowo (pocztą). Wniosek można także złożyć poprzez stronę www.gov.pl, do czego zachęcamy, bowiem ten serwis jest najbardziej przejrzysty. Do wniosku elektronicznego należy dołączyć załącznik o pomocy deminimis według wzoru dostępnego tutaj, wniosku nie trzeba dołączać do wersji papierowej. Sugerujemy jednak poczekanie ze złożeniem wniosku do przyszłego tygodnia, bo ze względu na szybki czas wdrożenia pomocy urzędy również zmieniają jeszcze niektóre informacje i wytyczne.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Wniosek należy składać maksymalnie do 30 czerwca, jednak aby uniknąć odsetek lub egzekucji zobowiązania ZUS, należy złożyć wniosek przed terminem zapłaty ZUS za marzec, tj. do 10 kwietnia (dla osób opłacających składki tylko za siebie) lub 15 kwietnia (dla pozostałych przedsiębiorców)

WAŻNE INFORMACJE:

 • Nie należy opłacać składek za okres od marca do maja, umorzenie dotyczy tylko składek niezapłaconych, jeżeli dokonają Państwo wcześniejszej wpłaty, nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu
 • W przypadku osób opłacających składki tylko za siebie, które uzyskały w marcu przychód większy niż 15.681zł netto, jest możliwość uzyskania umorzenia składek za kwiecień i maj (lub tylko maj), jeżeli w kwietniu (lub maju) przychód był niższy
 • Sugerujemy wstrzymanie się ze składaniem wniosków do przyszłego tygodnia; na dzisiaj nie są wyjaśnione pewne kwestie techniczne i interpretacyjne, związane m.in. z koniecznością składania załącznika do pomocy deminimis; możliwe, że w związku z klasyfikacją pomocy, jako pomoc deminimis, będzie konieczność m.in. spełnienia warunku niezalegania w opłacaniu składek ZUS i podatków; na dzisiaj ZUS nie jest w stanie przekazać nam jednoznacznych informacji; firmy, które zalegają z ZUS lub podatkami powinny sprawdzić te wymogi w przyszłym tygodniu
 • Pomoc jest dostępna dla wszystkich spełniających warunki opisane wcześniej, nie jest w szczególności wymagane spełnienie warunków związanych ze zmniejszeniem przychodów; firma, która spełnia warunki (czyli przede wszystkim zgłasza mniej niż 10 osób do ubezpieczeń) otrzyma pomoc, nawet jeśli jej obroty nie spadły w związku z chorobą COVID-19
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 − pięć =