COVID-19. Mikropożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców

in
COVID-19. Mikropożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców

Informujemy, że mają Państwo możliwość uzyskania, a następnie umorzenia, pożyczki z Funduszu Pracy w wysokości 5000zł. Zarówno warunki uzyskania pożyczki jak i jej późniejszego umorzenia są bardzo proste, dlatego zachęcamy do skorzystania z tej formy pomocy.

POŻYCZKA PRZYSŁUGUJE:

 • Przedsiębiorcom, a więc osobom prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom posiadającym osobowość prawną (m.in. jawna, komandytowa, z o.o. i akcyjna), wspólnikom spółek cywilnych (czyli o pożyczkę może się ubiegać każdy wspólnik niezależnie!), innym podmiotom wykonującym działalność gospodarczą (m.in. fundacje, stowarzyszenia)
 • Prowadzącym działalność przed 1 marca 2020r.
 • Posiadającym status mikroprzedsiębiorcy, t.j. takiemu przedsiębiorcy, który w jedym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie spełnił poniższe dwa warunki:
  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • osiągnął przychody mniejsze niż 2 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła 2 mln EUR.

Zwracamy uwagę na tę definicję, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa mogą spełniać definicję mikroprzedsiębiorcy ze względu na stan zatrudnienia w 2018r., a nie w 2019r.

WNIOSEK:

Wniosek najwygodniej złożyć za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową instrukcją dostępną tutaj, lub filmikiem instruktażowym dostępnym tutaj.

Można również złożyć wniosek papierowo, wówczas należy przygotować:

 • Wniosek (dostępny tutaj)
 • Załącznik (dostępny tutaj)
 • 3 egzemplarze podpisanej umowy pożyczki (dostępne tutaj)

Komplet dokumentów należy wysłać do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej powiatowego urzędu pracy. Dla Warszawy jest to:

Urząd Pracy m.st. Warszawy

ul. Ciołka 10A

01-402 Warszawa

Forma elektroniczna jest rekomendowana przez Urząd Pracy. Pozwoli na znacznie szybszą wypłatę pożyczki (do 7 dni od złożenia wniosku). Przy złożeniu wniosku papierowo możliwe jest, że będzie konieczność wizyty w Urzędzie. W przypadku przygotowywania wersji papierowej zachęcamy do sprawdzenia, czy nie pojawiły się nowe wzory umowy i wniosków na stronie powiatowego urzędu pracy (dla Warszawy link tutaj)

UMORZENIE:

Umorzenie następuje pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki. Warunkiem umorzenia jest złożenie wniosku w terminie 14 dni od upływu tego okresu. Zwracamy uwagę na konieczność dotrzymania tego terminu, bo jeśli ktoś zapomni o złożeniu wniosku w tym czasie, nie uzyska umorzenia! Wniosek jest załącznikiem nr 2 do umowy pożyczki. Oczywiście wniosek można złożyć elektronicznie.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Nie jest wymagany, ani sprawdzany spadek przychodów
 • Nie trzeba zatrudniać pracowników, ani utrzymywać poziomu zatrudnienia
 • Środki są przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie trzeba tego w żaden sposób dokumentować
 • Składając wniosek podpisują Państwo jednocześnie umowę pożyczki. Nie może tego za Państwa zrobić biuro rachunkowe
Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − 8 =