Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy

Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy

Od 7 września wchodzą w życie zaktualizowane przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy. Świadectwo pracy musi być wydane w dniu, w którym kończy się stosunek pracy. Jedynie w przypadku, gdy wydanie…

Pamiętaj o aktualizacji numerów rachunków bankowych

Pamiętaj o aktualizacji numerów rachunków bankowych

Od 1 września 2019r. zacznie funkcjonować tzw. „Biała lista podatników”. Lista ta zostanie opublikowana na stronach Ministerstwa Finansów i CEIDG. Zastąpi kilka innych ewidencji, pozwalając zweryfikować status VAT naszych kontrahentów.…