Blog

Obowiązkowy split payment, cz. I

Obowiązkowy split payment, cz. I

Począwszy od 1 listopada 2019r. przedsiębiorcy zobowiązani są do stosowania mechanizmu obowiązkowej podzielonej płatności. Wokół tego mechanizmu narosło bardzo wiele mitów, mamy nadzieję, że to opracowanie pozwoli Państwu zrozumieć, na…

Niższy podatek PIT od 1 października 2019r.

Niższy podatek PIT od 1 października 2019r.

Od 1 października obowiązują zmiany w podatku PIT, polegające na obniżeniu podatku z 18% do 17%, a także zwiększeniu pracowniczych kosztów uzyskania niektórych przychodów. Tyle tylko, że… to nie jest…

Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy

Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy

Od 7 września wchodzą w życie zaktualizowane przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy. Świadectwo pracy musi być wydane w dniu, w którym kończy się stosunek pracy. Jedynie w przypadku, gdy wydanie…

Pamiętaj o aktualizacji numerów rachunków bankowych

Pamiętaj o aktualizacji numerów rachunków bankowych

Od 1 września 2019r. zacznie funkcjonować tzw. „Biała lista podatników”. Lista ta zostanie opublikowana na stronach Ministerstwa Finansów i CEIDG. Zastąpi kilka innych ewidencji, pozwalając zweryfikować status VAT naszych kontrahentów.…