Blog

Obowiązkowy split payment, cz. I

Obowiązkowy split payment, cz. I

Począwszy od 1 listopada 2019r. przedsiębiorcy zobowiązani są do stosowania mechanizmu obowiązkowej podzielonej płatności. Wokół tego mechanizmu narosło bardzo wiele mitów, mamy nadzieję, że to opracowanie pozwoli Państwu zrozumieć, na…

Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy

Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy

Od 7 września wchodzą w życie zaktualizowane przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy. Świadectwo pracy musi być wydane w dniu, w którym kończy się stosunek pracy. Jedynie w przypadku, gdy wydanie…