Blog

COVID-19. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

COVID-19. Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Informujemy, że mają Państwo możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od marca do maja 2020r. Zwolnienie dotyczy wszystkich składek ZUS wykazanych na składanej deklaracji (pod warunkiem złożenia…

Obowiązkowy split payment, cz.III

Obowiązkowy split payment, cz.III

Wykaz towarów i usług, dla których stosowany jest obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Pełen wykaz towarów i usług, dla których zdefiniowano obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności znajdą Państwo w załączniku nr 15…

Obowiązkowy split payment, cz.II

Obowiązkowy split payment, cz.II

Obowiązki sprzedawcy W sytuacji gdy ustalimy, że dla danej faktury występuje obowiązek podzielonej płatności, jako sprzedawca mamy obowiązek umieszczenia na fakturze zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”. Jest to bardzo ważne, bowiem…

Obowiązkowy split payment, cz. I

Obowiązkowy split payment, cz. I

Począwszy od 1 listopada 2019r. przedsiębiorcy zobowiązani są do stosowania mechanizmu obowiązkowej podzielonej płatności. Wokół tego mechanizmu narosło bardzo wiele mitów, mamy nadzieję, że to opracowanie pozwoli Państwu zrozumieć, na…

Niższy podatek PIT od 1 października 2019r.

Niższy podatek PIT od 1 października 2019r.

Od 1 października obowiązują zmiany w podatku PIT, polegające na obniżeniu podatku z 18% do 17%, a także zwiększeniu pracowniczych kosztów uzyskania niektórych przychodów. Tyle tylko, że… to nie jest…